PRIVACYBELEID DE GROENE WEG  B.V

Bedankt dat u ons vertrouwt met uw persoonlijke gegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. We nemen onze verantwoordelijkheid over uw gegevens dan ook zeer serieus. Daarom beschermen wij uw persoonlijke gegevens, en zijn we eerlijk en open over de gegevens die we over u verzamelen en wat we daarmee doen.

PERSOONGEGEVENS
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact hebt of als u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als u via onze sites een order plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren. de Groene weg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via www.degroeneweg.nl of omdat u contact met ons opneemt.

WELKE GEGEVENS HEBBEN VAN U
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons contact hebt of als u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als u via onze sites een order plaatst. Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel of in de Marché hebben we gegevens van u nodig om deze bestelling te produceren en te leveren (of wanneer u deze komt ophalen) en u daarvan op de hoogte te houden. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren. De persoonsgegevens die wij van uw hebben zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS
de Groene weg B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om uw boodschappen bij u af te leveren of zodat u deze kunt ophalen, voor het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws uit Baambrugge en om uw ervaring in onze webwinkel nog beter te maken. We gebruiken uw gegevens om jou te informeren over de ontwikkelingen van de website en over speciale aanbiedingen, events en acties. Als u deze informatie liever niet meer ontvangt, kunt u zich in elke mailing onderaan via de link afmelden.

HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS
Wij verwerken uw gegevens op basis van de volgende “juridische” gronden: op basis van uw toestemming (die u trouwens altijd weer kunt intrekken), noodzaak voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of (pre)contractuele verhouding (zoals het gebruik van uw e-mailadres om een bestelling te bevestigen) en de “gerechtvaardigde belangen” van degroeneweg.nl of een derde. We kunnen ook een wettelijke plicht hebben om u gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van een “gerechtvaardigd belang” vinden wij dat de belangen van de groene weg of een derde zo’n verwerking rechtvaardigen. Uiteraard zullen we in zo’n geval redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat andere afgewogen belangen, zoals uw privacy, onnodig worden geschaad.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij denken dat nodig is. Als u een vraag heeft over de precieze bewaartermijn van bepaalde soort gegevens, stuur dan gerust een mail naar info@degroeneweg.nl

DELEN VAN PERSOONGEGEVENS MET DERDEN
de Groene weg B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. de groene weg kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en/of door de groene weg ingeschakelde verwerkers die namens de groene weg diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Het doorgeven danwel delen van je persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke gegevens hebben we van u”. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

PERSOONGEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN, VERBETEREN OF VERWIJDEREN
U bent en blijft natuurlijk de eigenaar over uw gegevens. Daarom kunt u altijd inzage vragen in de informatie die we van u hebben opgeslagen of gebruiken. Ook kunt u altijd uw gegevens wijzigen of verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Groene weg B.V. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degroeneweg.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk uw gegevens wijzigen en verwijderen in Mijn Account op nl/login Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

UW BETAALGEGEVENS
Als u online een aankoop doet, wordt uw betaling geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Betaalgegevens worden niet opgeslagen & verwerkt door de Groene weg BV, het verwerken van jouw betalingsgegevens loopt via onze gespecialiseerde betalingspartner MultiSafePay. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, welke in hun algemene voorwaarden zijn opgenomen, om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Via onze betalingspartner MultiSafePay kunt u eenvoudig en veilig betalen met behulp van iDeal. De naam MultiSafePay zal dan ook verschijnen op het moment dat u de betaling uitvoert met de door u gekozen betaalmethode. MultiSafepay is de zogeheten internet-kassa waar nl gebruik van maakt. MultiSafePay verzorgt de communicatie met de banksystemen en verwerkt de betaling. MultiSafePay is internationaal gecertificeerd volgens de PCI-standaards van Mastercard en Visa, staat onder toezicht van De Nederlandse Bank en zorgt voor een juiste en veilige afhandeling van al uw betalingen

HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?
de Groene weg B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degroeneweg.nl

COOKIES
de Groene weg B.V maakt op degroeneweg.nl, zoals vrijwel alles websites op gebruik van cookies en andere technieken. Cookies maken het mogelijk om u browser te herkennen, zodat u bijvoorbeeld niet elke keer uw gegevens, instellingen of producten opnieuw in uw winkelwagen hoeft te plaatsen. Op deze manier kunnen wij ook onze webwinkel beter laten werken. In cookies kunnen wij geen persoonsgegevens achterhalen zoals bijvoorbeeld je naam of e-mailadres. We gebruiken cookies voor functionele en analytische doeleinden en advertentiescookies. We maken gebruiken van verschillende cookies (u kunt de cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze webwinkel niet optimaal voor u werkt). U kunt al onze cookiesbeleid in de webwinkel vinden. U heeft te allen tijde de keuze om de cookies te weigeren of te accepteren. Om dit te doen kunt u naar uw instellingen gaan van uw internet browser en de cookies uitschakelen. Als u dit doet dan kan het mogelijk zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde gedeelte van de website. We stoppen met het verzamelen van uw gegevens zodra u op de website komt waar deze opgeslagen waren. Goed om te weten: we hebben geen toestemming nodig om functionele of analytische cookies te gebruiken die geen of beperkte gevolgen hebben voor uw privacy.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. De laatste actuele versie van het privacybeleid kunt u altijd vinden op degroeneweg.nl/privacybeleid. Daarin zetten we ook steeds de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 11/06/2019